Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Centrum akademického psaní KSJ

Kalendář akcí

Dnes < 2017 >  < srpen > 
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

platí pro pobočku v Praze, nabídku kurzů v Brně naleznete ZDE

 

1) Zkouškové kurzy

2) Kurzy obecného jazyka a odborné kurzy

3) Zájmové kurzy

 

Termín odevzdání přihlášek:

noví posluchači: 16.6.2017

posluchači, kteří naše kurzy navštěvovali v tomto školním roce: 23.6.2017

 

 

  

1) ZKOUŠKOVÉ KURZY

 

ANGLIČTINA:

 

 • PET (Cambridge English: Preliminary)

Tento dvousemestrální kurz je určen mírně pokročilým posluchačům, kteří potřebují základní systematickou přípravu jak ve všech řečových dovednostech, tj. v mluveném projevu, čtení, poslechu a psaní, tak v gramatice. Je vhodným předstupněm k přípravě k FCE. Zkouška PET je jednou ze základních jazykových zkoušek, které povinně skládají zaměstnanci státní správy. Lze ji složit na Britské radě.
Úroveň kurzu: B1
Vstupní úroveň: min. A2
Jak často: 2x týdně

 

Příprava k FCE (Cambridge English: First)

Systém dvou dvousemestrálních kurzů (Pre FCE, FCE) pro středně pokročilé:

 

 • Pre FCE

Dvousemestrální kurz je prvním stupněm přípravy k FCE a je zaměřen na zdokonalování dosažené jazykové úrovně B1 (PET) s důrazem na rozšíření slovní zásoby a gramatiky a na rozvoj řečových dovedností, a to včetně nácviku příslušných testovacích technik. Je doporučeným předstupněm k přípravnému kurzu FCE.
Úroveň kurzu: B1+
Vstupní úroveň: min. B1
Jak často: 2x týdně

 

 • FCE (Cambridge English: First)

Dvousemestrální kurz je zaměřen na přípravu posluchačů k nejrozšířenější cambridgeské zkoušce FCE, jež je oficiálně uznávaná ve Velké Británii i jinde v Evropě a stále více i u nás. Výuka se systematicky a vyváženě zaměřuje na rozvoj všech řečových dovedností (mluvení, čtení, psaní a poslech) i na rozšiřování znalostí gramatiky a slovní zásoby. Zkoušku lze složit na Britské radě, a to buď v písemné, nebo elektronické podobě.
Úroveň kurzu: B2
Vstupní úroveň: min. B1
Jak často: 2x týdně

 

 • Závěrečný předzkouškový kurz FCE (Cambridge English: First)

Jednosemestrální kurz je určen posluchačům v závěrečné fázi přípravy na zkoušku FCE. Výuka je zaměřena na zopakování nejdůležitějších gramatických jevů a slovní zásoby podle tematických celků a zejména na testovací techniky potřebné ve všech částech zkoušky v novém formátu platném od ledna 2015. Kurzy se konají v zimním i v letním semestru.
Úroveň kurzu: B2
Vstupní úroveň: min. B1
Jak často: 2x týdně

 

 • Post FCE NOVINKA !!!

Tento nový typ jednosemestrálního kurzu angličtiny je určen pro ty, kteří absolvovali přípravu ke zkoušce FCE nebo již tuto zkoušku složili. Kurz je zaměřený zejména na rozšiřování slovní zásoby a na rozvoj těch jazykových dovedností, na něž při přípravě na zkoušku nebylo dost prostoru, tj. mluvení o atraktivních tématech s podporou textů a poslechů z přirozeného prostředí. Kurz probíhá dvakrát týdně v kombinaci českého učitele a rodilého mluvčího.

Úroveň kurzu: B2+
Vstupní úroveň: min. B2
Jak často: 2x týdně

Termín konání: od února 2017


Příprava k CAE (Cambridge English: Advanced)

Systém dvou dvousemestrálních kurzů (Pre CAE, CAE) pro pokročilé:

 

 • Pre CAE

Kurz je zaměřen na zdokonalování dosažené jazykové úrovně s důrazem na rozšíření slovní zásoby a rozvoj řečových dovedností. Je doporučeným předstupněm k přípravě ke zkoušce CAE (Cambridge English: Advanced).
Úroveň kurzu: B2+
Vstupní úroveň: min. B2
Jak často: 2x týdně

 

 • CAE (Cambridge English: Advanced)

Dvousemestrální kurz přípravy na zkoušku CAE je určen pro pokročilé. Kurz je zaměřen na další systematické rozvíjení jazykových znalostí a osvojení si strategií jak pro ústní a písemnou komunikaci, tak pro čtení a poslech (zejména autentických materiálů). Pro svou všestrannost a praktické zaměření je kurz CAE vhodný zvláště pro zájemce o postgraduální studijní pobyty a stipendia v anglicky mluvících zemích. Zkoušku lze složit na Britské radě, a to buď v písemné, nebo elektronické podobě.
Úroveň kurzu: C1
Vstupní úroveň: min. B2
Jak často: 2x týdně

 

 • Závěrečný předzkouškový kurz CAE (Cambridge English: Advanced)

Jednosemestrální kurz je určen pokročilým posluchačům v závěrečné fázi přípravy na zkoušku CAE v novém formátu platném od ledna 2015. Výuka se systematicky zaměřuje na jednotlivé části zkoušky a na zvládnutí příslušných testovacích technik.
Úroveň kurzu: C1
Vstupní úroveň: min. B2
Jak často: 2x týdně

 

Příprava k CPE (Cambridge English: Proficiency)
Systém dvou dvousemestrálních kurzů (Pre CPE, CPE) pro velmi pokročilé:

 

 • Pre CPE

Kurz je zaměřen na zdokonalování dosažené jazykové úrovně s důrazem na rozšíření slovní zásoby a rozvoj řečových dovedností. Je předstupněm k přípravnému kurzu ke zkoušce CPE (Cambridge English: Proficiency).
Úroveň kurzu: C1+
Vstupní úroveň: min. C1
Jak často: 1x nebo 2x týdně

 

 • CPE (Cambridge English: Proficiency)

Tento dvousemestrální kurz je vhodný pro velmi pokročilé posluchače, kteří se připravují k cambridgeské zkoušce nejvyššího stupně. Kurz je zaměřen zejména na náročnou slovní zásobu, schopnosti abstraktního myšlení v angličtině a zvládnutí obtížných forem písemného projevu.
Úroveň kurzu: C2
Vstupní úroveň: min. C1
Jak často: 1x nebo 2x týdně

 

 • Zertifikat Deutsch

Jednosemestrální a dvousemestrální kurzy pro středně pokročilé jsou přípravou ke zkoušce, jež představuje základní oficiální osvědčení znalostí němčiny uznávané v Německu. Zkoušku je možno složit na Jazykové škole hlavního města Prahy nebo Goethe-Institutu:
https://www.goethe.de/ins/cz/de/spr/prf.html
Úroveň kurzu: B1, B2
Vstupní úroveň: min. A2
Jak často: 1x nebo 2x týdně

 

FRANCOUZŠTINA:

 

 • Přípravný kurz ke zkoušce DELF

Kurz připravuje zájemce o francouzský certifikát DELF ve čtyřech úrovních - A1, A2, B1 a B2, tj. od mírné po střední pokročilost.
Úroveň kurzu: A1-B2
Jak často: 2x týdně

 

 • Přípravný kurz ke zkoušce DALF

Kurz je určen pokročilým posluchačům, kteří se připravují ke zkoušce DALF ve dvou úrovních (C1, C2). Tato zkouška je osvědčením o hlubší znalosti francouzského jazyka a dokladuje absolventovu schopnost studovat na francouzské univerzitě.
Úroveň kurzu: C1 a C2
Vstupní úroveň: min. B2
Jak často: 2x týdně

  

ŠPANĚLŠTINA:

 

 • Přípravný kurz ke zkoušce DELE – Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) NOVINKA !!!

Úroveň kurzu: B1
Vstupní úroveň: min. A2
Jak často: 1x týdně

Pozn.: Jedná se o zájmový kurz (pro zaměstnance AV ČR za zvýhodněné kurzovné).

 

 

 

 

ODBORNÁ ANGLIČTINA:

 


SPECIÁLNÍ KURZY:

 

 • Speaking Skills Intermediate

Tento dvousemestrální kurz pro středně pokročilé je určen těm posluchačům, kteří se ostýchají komunikovat v angličtině, zejména s rodilým mluvčím, nebo mají problémy s porozuměním.
Úroveň kurzu: B1-B2
Vstupní úroveň: min. A2-B1
Jak často: 1x týdně

 

 • Pokročilá konverzace s rodilým mluvčím

Kurz je zaměřen zejména na upevnění komunikačních dovedností. Rodilý mluvčí v kurzu nepoužívá klasickou učebnici, ale převážně autentické texty, jako např. novinové články a autentické nahrávky. Výuka je zaměřena hlavně na diskusi na různá témata (např. politika, historie, publicistika, humor apod.) a na studium slovní zásoby (podle potřeby i gramatiky).
Úroveň kurzu: B2-C2
Vstupní úroveň: min. B2
Jak často: 1x týdně

 

OBECNÝ JAZYK:

 

 • Angličtina

Kurzy na všech úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání jazykových znalostí a rozvoj řečových dovedností s cílem umět použít jazyk v každodenních situacích.
Úroveň kurzu: začátečníci - C1
Jak často: 1x týdně

 

 • Němčina

Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a na rozvoj komunikačních dovedností v obecné konverzaci.
Úroveň kurzu: začátečníci - C1
Jak často: 1x týdně

Prezenční výuku lze také kombinovat s aktivitami na internetu – viz Blended learning.

 

 • Francouzština

Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí (zejména gramatiky a slovní zásoby) a na rozvoj řečových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), s důrazem na obecnou konverzaci.
Úroveň kurzu: začátečníci - C1
Jak často: 1x týdně

 

 

Čeština pro cizince
Nově nabízíme dva typy kurzů:

 

 • Čeština nejen ke zkoušce / Czech for foreigners: traditional grammar-based approach

Tento kurz je určen posluchačům, kteří potřebují nejen získání a rozvíjení jazykových znalostí a řečových dovedností, ale i základní systematickou přípravu v oblasti gramatiky, slovní zásoby a frazeologie včetně využití tradiční techniky drilu.

 

This course is aimed at learners of Czech language who need not only to improve their language skills, but also to get a systematic preparation in language knowledge. The methodology focuses on fast acquisition of Czech grammar and lexis, including some traditional techniques like drilling.

Úroveň kurzu: začátečníci - C2 (course level: beginners - C2)
Jak často: 1x nebo 2x týdně (how often: once or twice a week)

 

 • Čeština pro každodenní komunikaci / Czech for foreigners: communicative approach

Kurz je určen studentům, kteří potřebují zlepšit svou orientaci v českém jazykovém prostředí a získat a rozvíjet jazykové znalosti a řečové dovednosti potřebné ke každodenní komunikaci. Metodika je založena na komunikačním přístupu zaměřeném na rozvoj řečových dovedností, zejména na rozvoj poslechu a mluvení. Kurz učí český učitel, který je schopen některé jevy objasnit i v angličtině. Učebnice lze zakoupit s oporou v angličtině, němčině, ruštině, polštině, ukrajinštině a španělštině.

 

This course is aimed at learners of Czech language who need to improve their orientation in Czech language environment and to improve Czech for everyday communication. The methodology is based on communicative approach and on developing language skills, especially speaking and listening. The course is taught by a Czech teacher who speaks English and can explain some points in English. The Czech textbooks have English, German and Russian versions, and in addition, A1-A2 levels will be newly available in Polish, Ukrainian and Spanish versions.

Úroveň kurzu: začátečníci - C2 (course level: beginners - C2)
Jak často: 1x nebo 2x týdně (how often: once or twice a week)

 

 

 

  

 • Španělština
Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a komunikačních dovedností v obecné konverzaci.
Úroveň kurzu: začátečníci - C1
Jak často: 1x týdně

 

 • Přípravný kurz ke zkoušce DELEDiploma de Español como Lengua Extranjera NOVINKA !!! (viz zkouškové kurzy)
 • Español en la red NOVINKA !!! (viz Blended learning)
 • Español actual NOVINKA !!! ( viz Blended learning)

 

 • Italština   OPĚT V NABÍDCE !!

Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a komunikačních dovedností v obecné konverzaci.
Úroveň kurzu: začátečníci - C1
Jak často: 1x týdně

 

 • Ruština   OPĚT V NABÍDCE !!

Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a komunikačních dovedností v obecné konverzaci.
Úroveň kurzu: začátečníci - C1
Jak často: 1x týdně