Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Centrum akademického psaní KSJ

Kalendář akcí

Dnes < 2017 >  < srpen > 
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

platí pro pobočku v Praze, nabídku kurzů v Brně naleznete ZDE


1) Kurzy probíhající pouze online

 

 

 

 

 

Jedná se o tři na sebe navazující semestrální kurzy (AW: Session 1, AW: Session 2, AW: Session 3), v nichž se výuka odehrává na internetové platformě Moodle v kombinaci s příležitostnými individuálními setkáními lektora a studenta. Studenti se v kurzu seznamují se základními konvencemi odborného psaní v angličtině a píší texty o svých výzkumných projektech, které potřebují v reálném životě (např. abstrakt, úvod a závěr odborného článku, sumarizace, atp.). Klademe důraz na proces psaní (plánování, první verze textů, důkladné revize, přepisování textů a jejich editace), myšlenkovou a organizační strukturu textů, psaní pro konkrétní čtenáře a stylistiku. Přestože kurz probíhá ve skupině, instruktoři k posluchačům přistupují individuálně a každému poskytují hloubkovou zpětnou vazbu k jednotlivým úkolům, na jejímž základě posluchači své texty dále upravují.

Prezenční výuka: celkem 5 setkání s instruktory (1-2 setkání v průběhu každého cyklu)
Časová náročnost: cca 4-6 hodin týdně (doma u svého počítače)
Počet týdnů výuky: 3x15 (15 týdnů v každém cyklu)
Vstupní úroveň: min. B2+ (nutno prokázat certifikátem nebo složit vstupní test)
Úroveň kurzu: B2-C2
Termín konání: od 20.2.2017

 

 

  • Real English

Jednosemestrální kurz Real English je určen posluchačům, kteří si chtějí ponořením se do autentické angličtiny zdokonalit poslech a rozšířit slovní zásobu. Studenti jsou vystaveni přízvukům různých rodilých mluvčích a formou diskuzních fór a interaktivních úkolů mají možnost si zlepšovat běžnou komunikaci v angličtině. Kurz je pojat zábavnou formou: pro studenty jsou připraveny rozhovory se zajímavými osobnostmi z nejrůznějších oblastí, dokumenty, přednášky a filmové ukázky. Vše probíhá po internetu a jednou měsíčně mají studenti možnost procvičení probraného materiálu s rodilým mluvčím přes Skype. Studentům stačí chuť obklopit se angličtinou a počítač s připojením k internetu, sluchátka a mikrofon. Real English má dvě úrovně pokročilosti. Kurz pro středně pokročilé může být vhodným doplňkem prezenční výuky pro slabší studenty, kteří si chtějí zlepšit poslech a plynulost v angličtině, pokročilá úroveň je alternativou pokročilých kurzů nebo doplňkem k přípravě ke zkoušce.

Prezenční výuka: 2 hodiny (první a poslední týden)
Vstupní úroveň: B1-B2
Úroveň kurzu: B2-C1
Termín konání: od 13.2.2017 - 23.6.2017 (přihlášky přijímáme do 20.1.2017 nebo do naplnění kurzů)

  

  • Focus on Writing

Tento jednosemestrální kurz je určen posluchačům na úrovni B1, kteří mají problémy s gramatikou a slovní zásobou a potřebují se zdokonalit v psaní typu cambridgeských zkoušek. Na internetové platformě se seznámí s různými žánry, rozšíří si slovní zásobu a pravidelně budou posílat úkoly ke zpětné vazbě. Kurz je vhodným doplňkem k přípravným zkouškovým kurzům FCE a případným předstupněm kurzů Academic Writing.

Prezenční výuka: úvodní hodina + individuální konzultace během kurzu
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B2
Termín konání:
od 13.2.2017 - 23.6.2017 (přihlášky přijímáme do 20.1.2017 nebo do naplnění kurzů)

 

  • Writing CVs, cover letters, and e-mails

Tento kurz psaní v anglickém jazyce je určen pro posluchače, kteří potřebují napsat strukturovaný životopis s průvodním dopisem a chtějí si zároveň zdokonalit své dovednosti v běžné psané komunikaci, zejména v psaní e-mailů. Kurz trvá 15 týdnů a probíhá převážně online, v prostředí e-learningové platformy Moodle, ale obsahuje i několik osobních setkání s instruktory.

Prezenční výuka: 2-3 setkání během kurzu
Vstupní úroveň: min. B1-B2
Úroveň kurzu: B2-C2
Termín konání:
od 13.2.2017 - 23.6.2017 (přihlášky přijímáme do 20.1.2017 nebo do naplnění kurzů)


 

 

2) KURZY KOMBINUJÍCÍ ONLINE A PREZENČNÍ VÝUKU

 

  • Odborná angličtina pro doktorandy

English for Science and Technology, dvousemestrální kurz angličtiny pro pracovníky ve vědě a výzkumu, je zaměřen na slovní zásobu, gramatické struktury a řečové dovednosti obecně vědního stylu, společného všem vědeckým oborům. Kurz kombinuje dvě formy výuky: individuální práci na platformě Moodle (kde jsou přístupné studijní materiály a zadání úkolů) a skupinovou práci na seminářích (kde se analyzují vypracované úkoly a procvičují jednotlivé kapitoly). Posluchači si v kurzu prostřednictvím kratších mluvených a písemných projevů procvičí slovní zásobu všeobecně vědního jazyka a důležité gramatické jevy jako jsou členy, časy nebo gerundia. Kurz je tak dobrým předstupněm pro kurzy Academic Writing a Presentation Performance a zároveň studenty připravuje na jazykovou zkoušku požadovanou v rámci doktorského studia.
Výuka: 2x týdně (tzn. prezenční 1x týdně + průběžné aktivity online)
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B1-C1
Termín konání: od 12.9.2016

 

Tento jednosemestrální kurz umožňuje studentům proniknout do tajů řečnického umění, zbavit se obav z veřejného vystoupení a rozpoznat silné i slabší stránky svého mluveného projevu v angličtině. Kurz je určen nejen badatelům, kteří chtějí prezentovat svůj výzkum na mezinárodních konferencích, ale i pro účastníky z nejrůznějších oborů, kteří potřebují veřejně vystupovat v angličtině. Absolvent kurzu bude umět připravit a úspěšně přednést prezentaci a celkově vytříbí svoje komunikační dovednosti. Kurz kombinuje výuku online na platformě Moodle s prezentačním nácvikem. Studenti se dozvědí, jak postupovat při přípravě obsahu, struktury a vizuální stránky prezentací. Dále se zaměříme na strategii pro přednes, včetně doporučení vhodných jazykových a stylistických prostředků v angličtině. Výuka klade důraz na efektivní použití jazyka, nikoli na gramatiku jako takovou. Důležitou součástí kurzu jsou zásady a možnosti účinné práce s publikem a metody zvládání stresu. Posluchači si své získané teoretické poznatky vyzkouší prakticky během prezenčních seminářů, kde získají konstruktivní zpětnou vazbu.

Prezenční výuka: 1x týdně
Vstupní úroveň: B2+ (tj.  FCE úroveň; nutno prokázat, viz přihláška)
Úroveň kurzu: B2-C1
Termín konání: 
od 13.2.2017 - 23.6.2017 (přihlášky přijímáme do 20.1.2017 nebo do naplnění kurzů)

 

 

  • Write Your Research Article - NOVINKA !!!

Jednosemestrální kurz Write Your Research Article je určen studentům s pokročilou znalostí angličtiny, kteří potřebují napsat odborný článek v angličtině a uvítají systematickou práci podle daného časového harmonogramu. Kurz bude kombinovat skupinová setkání 1x za 14 dní a práci doma. Předpokladem je, že studenti mají vlastní téma či konkrétní text, na kterém potřebují pracovat. Pod vedením lektora budou pravidelně psát, vyměňovat si zpětnou vazbu a navzájem se podporovat v tvorbě a revizi svých textů. Kurz se bude opírat o e-learningovou platformu Moodle, která bude sloužit k výměně informací a k nastavování časového harmonogramu, podle kterého budou studenti postupně psát své texty.
Výuka: 1x za 14 dní
Vstupní úroveň: B2
Úroveň kurzu: B2-C2
Termín konání:
od 13.2.2017 - 23.6.2017 (přihlášky přijímáme do 20.1.2017 nebo do naplnění kurzů)

 

  • Training Skills (Writing, Speaking, and Listening)

Jednosemestrální kurz Training Skills (B2) je určen studentům s pokročilou znalostí angličtiny, ale nižším sebevědomím ve třech řečových dovednostech: psaní, mluvení a poslechu. Tyto dovednosti si studenti zdokonalují pravidelným psaním textů (kompozic, emailů a esejů) a jejich vylepšováním na základě individuální zpětné vazby, mluvením v běžných komunikačních situacích (diskuzích, rozhovorech, prezentacích) a poslechem audio/video nahrávek na úrovni B2. Kurz kombinuje prezenční formu studia se studiem online na internetové platformě a nabízí rozmanitou škálu materiálů, interaktivních kvizů a užitečných odkazů (nesleduje žádnou učebnici). Systematické rozvíjení psaní, mluvení a poslechu současně přispívá k rozšíření pokročilé slovní zásoby a zdokonalení výslovnosti či gramatiky. Kurz je vhodný i pro studenty, kteří se připravují na cambridgeskou zkoušku FCE a chtějí si důkladněji procvičit úlohy z testů FCE ve třech klíčových dovednostech.

Prezenční výuka: 2x týdně (tzn. prezenční 1x týdny + průběžné aktivity online)
Vstupní úroveň: B1+
Úroveň kurzu: B2
Termín konání:
od 13.2.2017 - 23.6.2017 (přihlášky přijímáme do 20.1.2017 nebo do naplnění kurzů

 

  • Mastering Skills (Writing, Speaking, and Listening)

Jednosemestrální kurz Mastering Skills je určen velmi pokročilým studentům se zájmem o zdokonalení všech dovedností (poslechu, čtení, mluvení a psaní) prostřednictvím prací s autentickými materiály (např. krátkými filmy a recenzemi, sitkomy, vědeckými přednáškami a debatami, aktuálními zprávami, dokumentárními pořady, články, apod.). Kurz nabízí prezenční formu studia se studiem online na internetové platformě a systematicky propojuje všechny dovednosti prostřednictvím úkolů a cvičení, např. diskuzemi na téma poslechového cvičení, psaním shrnutí autentického videa, filmových scénářů, parafrází článků, prezentováním témat dle vlastního výběru, apod. Zvláštní důraz je věnován rozdílům mezi mluveným a psaným projevem, rozvíjení slovní zásoby a základům anglosaské rétoriky a fonetiky.

Prezenční výuka: 2x týdně (tzn. prezenční 1x týdny + průběžné aktivity online)

Vstupní úroveň: B2
Úroveň kurzu: C1
Termín konání:
od 13.2.2017 - 23.6.2017 (přihlášky přijímáme do 20.1.2017 nebo do naplnění kurzů

 

  • Cultivating Skills (Writing, Speaking, and Listening) NOVINKA !!!

Jednosemestrální kurz Cultivating Skills volně navazuje na Mastering Skills. Pracuje s aktuálními a autentickými materiály oblasti vědy, literatury, filmy, politiky a kultury, na jejichž výběru se studenti podílejí a systematicky rozvíjí poslech různých žánrů, přízvuků a kontextů. Kurz nabízí prezenční formu studia v kombinaci se studiem online na internetové platformě Moodle. Prezenční výuka se věnuje kultivaci formálního i neformálního mluveného projevu, fonetiky a rétoriky. Na Moodlu se probraná témata procvičují prostřednictvím poslechových cvičení, interaktivních kvizů a diskuzních fór.

Prezenční výuka: 2x týdně (tzn. prezenční 1x týdny + průběžné aktivity online)

Vstupní úroveň: B2
Úroveň kurzu: C1-C2
Termín konání:
od 13.2.2017 - 23.6.2017 (přihlášky přijímáme do 20.1.2017 nebo do naplnění kurzů

 

  • Kurz němčiny s rozšířenou nabídkou online aktivit

Kurz nabízí možnost, jak zábavnou formou zefektivnit studium němčiny. Kombinuje prezenční výuku se samostatnou přípravou na internetové platformě, která obsahuje zajímavé materiály pro zdokonalení jazykových znalostí a řečových dovedností (interaktivní cvičení, poslech, krátké filmy).
Výuka: 2x týdně (tzn. prezenční 1x týdně + průběžné aktivity online)
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B1-B2
Termín konání: od 12.9.2016

 

  • Francouzština – Profesní a každodenní komunikace

Plánujete zahraniční pracovní cestu? Potřebujete osvěžit svoji francouzštinu? V našem kurzu Vás čekají: simulace jednoduchých profesních situací při studijním pobytu, stáži a konferenci v zemích EU (první kontakt s partnerskou institucí, prezentace pracoviště, sdělení vlastního výzkumného záměru, CV atd.), dokumenty s interkulturní problematikou a interaktivní gramatická a lexikální cvičení.

Prezenční výuka: 1x týdně
Vstupní úroveň: A2
Úroveň kurzu: A2-B1
Termín konání:
od 13.2.2017 - 23.6.2017 (přihlášky přijímáme do 20.1.2017 nebo do naplnění kurzů

 

Espanol actual  NOVINKA !!!

Kurz nabízí možnost, jak zábavnou formou zefektivnit studium španělštiny. Kombinuje prezenční výuku, kde je kladen důraz zejména na konverzaci, se samostatnou přípravou na internetové platformě, která obsahuje zajímavé materiály pro zdokonalení jazykových znalostí a řečových dovedností /interaktivní gramatická a lexikální cvičení, poslech, krátké filmy, zjednodušená klasická literatura, apod.).

Prezenční výuka: 2x týdně (tzn. prezenční 1x týdny + průběžné aktivity online)

Vstupní úroveň: A2
Úroveň kurzu: A2-B1
Termín konání:
od 13.2.2017 - 23.6.2017 (přihlášky přijímáme do 20.1.2017 nebo do naplnění kurzů

Pozn.: Jedná se o zájmový kurz (pro zaměstnance AV ČR za zvýhodněné kurzovné).