Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Centrum akademického psaní KSJ

Kalendář akcí

Dnes < 2018 >  < květen > 
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

 Nabídku všech jazykových kurzů v pdf naleznete ZDE.

Blended-learning

 

Kurzy probíhající převážně online: 

 

Academic Writing: Sessions 1, 2 & 3

Jedná se o tři na sebe navazující semestrální kurzy (AW: Session 1, AW: Session 2, AW: Session 3), v nichž se výuka odehrává na internetové platformě Moodle v kombinaci s příležitostnými setkáními s instruktorem. Posluchači se v kurzu seznamují se základními konvencemi odborného psaní ve svém oboru (i obecně) a píší o vlastních výzkumných tématech.  Na každý úkol dostávají zpětnou vazbu, na jejímž základě stěžejní texty dále upravují. V průběhu kurzu se také seznamují se stylistickými principy, které vedou ke srozumitelnějšímu a čtivějšímu vyjadřování v anglickém písemném projevu.

 

Prezenční výuka:  1-3 prezenční/individuální setkání v průběhu každého cyklu

Časová náročnost: cca 4-6 hodin týdně (doma u svého počítače)

Počet týdnů výuky: 3x15 (15 týdnů v každém semestru)

Vstupní úroveň: min. B2+ (nutno prokázat certifikátem nebo složit vstupní test)

Úroveň kurzu: B2-C2

Termín konání: od 26. 2. 2018

 

 

Write Your Research Article

Jednosemestrální pracovní skupina Write Your Research Article je určena posluchačům s pokročilou znalostí angličtiny, kteří potřebují napsat odborný článek v angličtině a uvítají systematickou práci podle daného časového harmonogramu. Kurz nabízí na e-learningové platformě Moodle každodenní aktivity (5 dní v týdnu) , které posluchače průběžně povedou k napsání celého článku. Posluchači, kteří mají zájem o zpětnou vazbu si mohou připlatit 1000,-Kč za konzultační balíček v rozsahu 6 hodin instruktorova času (v tomto balíčku jsou zahrnuty 2 osobní setkání s instruktorem). Předpokladem pro účast ve skupině je posluchačova potřeba pracovat na konkrétním textu a jeho odhodlání zavázat se k pravidelné, téměř každodenní práci na svém textu.

 

Aktivity online v Moodlu 5x týdně po dobu 15 týdnů

Vstupní úroveň: B2

Úroveň kurzu: B2-C2

Termín konání: od 26. 2. 2018

 

 

Writing CVs, Cover Letters, and E-mails

Tento kurz psaní v anglickém jazyce je určen pro posluchače, kteří potřebují napsat strukturovaný životopis s průvodním nebo motivačním dopisem a chtějí si zároveň zdokonalit své dovednosti v běžné psané komunikaci, zejména v psaní e-mailů. Kurz trvá 15 týdnů a probíhá převážně online, v prostředí e-learningové platformy Moodle, ale obsahuje i několik osobních setkání s instruktory.

 

Prezenční výuka: 2-3 setkání během kurzu

Vstupní úroveň: min. B1-B2

Úroveň kurzu: B2-C2

Termín konání: od 26. 2. 2018

 

 

Focus on Writing

Tento jednosemestrální kurz je určen posluchačům na úrovni B1, kteří mají problémy s gramatikou a slovní zásobou a potřebují se zdokonalit v psaní typu cambridgeských zkoušek. Na internetové platformě se seznámí s různými žánry, rozšíří si slovní zásobu a pravidelně budou posílat úkoly ke zpětné vazbě. Kurz je vhodným doplňkem k přípravným zkouškovým kurzům FCE a případným předstupněm kurzů Academic Writing.

 

Prezenční výuka: úvodní hodina + individuální konzultace během kurzu

Vstupní úroveň: B1

Úroveň kurzu: B2

Termín konání: 12. 2. 2018 – 22. 6. 2018

 

 

Real English         

Jednosemestrální kurz Real English je určen posluchačům, kteří si chtějí ponořením se do autentické angličtiny zdokonalit poslech a rozšířit slovní zásobu. Studenti jsou vystaveni přízvukům různých rodilých mluvčích a formou diskuzních fór a interaktivních úkolů mají možnost si zlepšovat běžnou komunikaci v angličtině. Kurz je pojat zábavnou formou: pro studenty jsou připraveny rozhovory se zajímavými osobnostmi z nejrůznějších oblastí, dokumenty, přednášky a filmové ukázky. Vše probíhá po internetu a jednou měsíčně mají studenti možnost procvičení probraného materiálu s rodilým mluvčím přes Skype. Studentům stačí chuť obklopit se angličtinou a počítač s připojením k internetu, sluchátka a mikrofon. Real English má dvě úrovně pokročilosti. Kurz pro středně pokročilé může být vhodným doplňkem prezenční výuky pro slabší studenty, kteří si chtějí zlepšit poslech a plynulost v angličtině, pokročilá úroveň je alternativou pokročilých kurzů nebo doplňkem k přípravě ke zkoušce.

 

Prezenční výuka: 2 hodiny (první a poslední týden)

Vstupní úroveň: B1-B2

Úroveň kurzu: B2-C1

Termín konání: 12. 2. 2018 – 22. 6. 2018 

 

Kurzy kombinující online a prezenční výuku: 

 

Presentation Performance

Tento jednosemestrální kurz umožňuje studentům proniknout do tajů řečnického umění, zbavit se obav z veřejného vystoupení a rozpoznat silné i slabší stránky svého mluveného projevu v angličtině. Kurz je určen nejen badatelům, kteří chtějí prezentovat svůj výzkum na mezinárodních konferencích, ale i účastníkům z nejrůznějších oborů, kteří potřebují veřejně vystupovat v angličtině. Absolvent kurzu bude umět připravit a úspěšně přednést prezentaci a celkově vytříbí svoje komunikační dovednosti. Kurz kombinuje výuku online na platformě Moodle s prezenčním nácvikem. Studenti se dozvědí, jak postupovat při přípravě obsahu, struktury a vizuální stránky prezentací. Dále se zaměříme na strategii pro přednes, včetně doporučení vhodných jazykových a stylistických prostředků v angličtině. Výuka klade důraz na efektivní použití jazyka, nikoli na gramatiku jako takovou. Důležitou součástí kurzu jsou zásady a možnosti účinné práce s publikem a metody zvládání stresu. Posluchači si své získané teoretické poznatky vyzkouší prakticky během prezenčních seminářů, kde získají konstruktivní zpětnou vazbu.

 

Prezenční výuka: 1x týdně

Vstupní úroveň: B2+ (tj. post FCE úroveň; nutno prokázat, viz přihláška)

Úroveň kurzu: B2-C1

Termín konání: od 26. 2. 2018

 

 

Odborná angličtina pro doktorandy

Dvousemestrální kurz právě probíhá, lze se přihlásit dodatečně.

 

Prezenční výuka: 1x týdně

Vstupní úroveň: B1

Úroveň kurzu: B1/B2

Termín konání: od 11. 9. 2017

 

 

Training Skills

Jednosemestrální kurz Training Skills: Writing, Speaking, and Listening (B2) je určen studentům s pokročilou znalostí angličtiny, ale nižším sebevědomím ve třech řečových dovednostech: psaní, mluvení a poslechu. Tyto dovednosti si studenti mají možnost zdokonalit pravidelným psaním textů (povídek, emailů, kompozic) a jejich vylepšováním na základě individuální zpětné vazby, mluvením v běžných komunikačních situacích (diskuzích, prezentacích, rozhovorech) a poslechem audio/video nahrávek na úrovni B2. Kurz kombinuje prezenční formu studia se studiem online na internetové platformě. Systematické rozvíjení psaní, mluvení a poslechu současně přispívá k rozšíření pokročilé slovní zásoby a zdokonalení výslovnosti či gramatiky. Kurz je vhodný i pro studenty, kteří se připravují na cambridgeskou zkoušku FCE a chtějí si důkladněji procvičit úlohy z testů FCE ve třech klíčových dovednostech.

 

Prezenční výuka: 1x týdně

Výuka online: 1x týdně

Vstupní úroveň: B1+

Úroveň kurzu:  B2

Termín konání: 12. 2. 2018 – 22. 6. 2018

 

 

Mastering Skills

Jednosemestrální kurz Mastering Skills se soustředí na zdokonalení všech dovedností (poslechu, čtení, mluvení a psaní) prostřednictvím autentických materiálů (např. krátkých filmů a recenzí, sitkomů, vědeckých přednášek a debat, aktuálních zpráv, dokumentárních pořadů, článků, apod.). Kurz nabízí prezenční formu studia kombinovanou se studiem online na internetové platformě a systematicky propojuje všechny dovednosti prostřednictvím diskuzí k poslechovým cvičením, prezentováním témat dle vlastního výběru, interaktivních kvizů na Moodlu apod. Zvláštní důraz je věnován rozdílům mezi mluveným a psaným projevem, rozvíjení slovní zásoby a základům anglické rétoriky a fonetiky.

 

Prezenční výuka: 1x týdně

Výuka online: 1x týdně

Vstupní úroveň: B2+

Úroveň kurzu:  C1-C2

Termín konání: 12. 2. 2018 – 22. 6. 2018

 

 

Cultivating Skills NOVINKA !!!

Jednosemestrální kurz Cultivating Skills volně navazuje na Mastering Skills. Pracuje s aktuálními a autentickými materiály z oblasti vědy, literatury, filmu, politiky a kultury, na jejichž výběru se studenti podílejí a systematicky rozvíjí poslech různých žánrů, přízvuků a kontextů. Kurz nabízí prezenční formu studia v kombinaci se studiem online na internetové platformě Moodle. Prezenční výuka se věnuje kultivaci formálního i neformálního mluveného projevu, fonetiky a rétoriky. Na Moodlu se probraná témata procvičují prostřednictvím poslechových cvičení, interaktivních kvizů a diskuzních fór.

 

Prezenční výuka: 1x týdně

Výuka online: 1x týdně

Vstupní úroveň: B2+

Úroveň kurzu:  C1-C2

Termín konání: 12. 2. 2018 – 22. 6. 2018

 

 

 

Kurz němčiny s rozšířenou nabídkou online aktivit

Dvousemestrální kurz právě probíhá, lze se přihlásit dodatečně. Kurz nabízí možnost, jak  zábavnou  formou zefektivnit studium němčiny. Kombinuje prezenční výuku se samostatnou přípravou na internetové platformě, která obsahuje zajímavé materiály pro zdokonalení jazykových znalostí a řečových dovedností (interaktivní cvičení, poslech, krátké filmy).

 

Prezenční výuka: 1x týdně

Výuka online: 1x týdně

Vstupní úroveň: B1

Úroveň kurzu: B1-B2

 

Termín konání: od 11. 9. 2017