Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Centrum akademického psaní KSJ

Kalendář akcí

Dnes < 2017 >  < prosinec > 
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

 

Kabinet studia jazyků AV ČR, v. v. i., připravil pro svou pobočku v Brně pro příští šk. rok 2017/2018 několik typů jazykových kurzů a služeb. Kurzy jsou operativně organizovány podle zájmu a prostorových možností na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR v Brně.

 

Ve školním roce 2017/2018 nabízíme tradiční prezenční kurzy zaměřené na všeobecné jazykové znalosti a také kurzy typu Blended learning, které nevyžadují pravidelnou docházku. Kurzy mají podporu internetové platformy, jež umožňuje efektivnější učení a přístup k doplňkovým materiálům. Učitelé vkládají do kurzů na platformě různé studijní materiály, např. videa, poslechová cvičení, odkazy na webové stránky a zadávají interaktivní úkoly.

 

Naše Centrum akademického psaní (CAP) poskytuje kromě kurzů také fundované poradenství při psaní jakéhokoliv anglického textu včetně odborných článků, publikací, grantových žádostí, disertací apod. Konzultace slouží všem, kteří uvítají zpětnou vazbu ke svému textu nebo prezentaci v jakékoli fázi psaní či přípravy. Konzultae CAP jsou poskytovány také přímo v Brně.


Přihlášky je možno zaslat na e-mail: jancalkova@langdpt.cas.cz

Termín pro odevzdání přihlášek: 16.6.2017

Zahájení výuky: 11. 9. 2017
 

 

NABÍDKA
1) PREZENČNÍ KURZY  

 

 • Angličtina

Kurzy na všech úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání jazykových znalostí a rozvoj řečových dovedností s cílem umět použít jazyk v každodenních situacích.
Úroveň kurzu: začátečníci - C1
Jak často: 1x týdně

 

 • Němčina

Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a na rozvoj komunikačních dovedností v obecné konverzaci.
Úroveň kurzu: začátečníci - C1
Jak často: 1x týdně

 

 • Francouzština

Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí (zejména gramatiky a slovní zásoby) a na rozvoj řečových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), s důrazem na obecnou konverzaci.
Úroveň kurzu: začátečníci - C1
Jak často: 1x týdně

 

 

 • Čeština pro každodenní komunikaci / Czech for foreigners: communicative approach
 • This course is aimed at learners of Czech language who need to improve their orientation in Czech language environment and to improve Czech for everyday communication. The methodology is based on communicative approach and on developing language skills, especially speaking and listening. The course is taught by a Czech teacher who speaks English and can explain some points in English. The Czech textbooks have English, German and Russian versions, and in addition, A1-A2 levels will be newly available in Polish, Ukrainian and Spanish versions.
  Úroveň kurzu: začátečníci - C1 (course level: beginners - C2)
  Jak často: 1x týdně (how often: once or twice a week)

      2) BLENDED LEARNING

    

    

   • Academic Writing: Sessions 1, 2 & 3

   Jedná se o tři na sebe navazující semestrální kurzy (AW: Session 1, AW: Session 2, AW: Session 3), v nichž se výuka odehrává na internetové platformě Moodle v kombinaci s příležitostnými individuálními setkáními lektora a studenta. Studenti se v kurzu seznamují se základními konvencemi odborného psaní v angličtině prostřednictvím psaní textů, jež často potřebují v reálném životě (např. abstrakt, úvod a závěr odborného článku, sumarizae, atp.). Klademe důraz na proces psaní (plánování, první verze textů, důkladné revize, přepisování textů a jejich editace), myšlenkovou a organizační strukturu textů, psaní pro konkrétní čtenáře a stylistiku. Jednotlivé lekce zpravidla obsahují studijní materiál, diskusní fórum, připravené aktivity k psaní, aktivitiy k procvičování vybraných stylistických a gramatických jevů a dále tvorbu či revizi uceleného textu. Přestože kurz probíhá ve skupině, instruktoři k posluchačům přistupují individuálně a každému poskytují hloubkovou zpětnou vazbu k jednotlivým úkolům, na jejímž základě poslchači své texty dále upravují.

   Prezenční výuka: celkem 5 setkání s instruktory (1-2 setkání v průběhu každého cyklu)
   Časová náročnost: cca 4-6 hodin týdně (doma, u svého počítače)
   Počet týdnů výuky: 3x15 (15 týdnů v každém semestru)
   Vstupní úroveň: min. B2+ (nutno prokázat certifikátem nebo složit vstupní test)
   Úroveň kurzu: B2-C2

   Termín konání: od 3.10.2016

    

   • Real English

   Jednosemestrální kurz Real English je určen posluchačům, kteří se chtějí ponořit do opravdové angličtiny a porozumět rodilým mluvčím, aniž by museli chodit na prezenční kurzy. Posluchači mohou pracovat vlastním tempem. Výuka je pojata zábavnou formou: studenty čekají rozhovory se zajímavými osobnostmi z nejrůznějších oblastí, dokumenty, přednášky, filmové ukázky a kulturní perličky, diskusní fóra a interaktivní úkoly. Mimo to budou mít příležitost hovořit s rodilým mluvčím přes Skype. Ke kurzu stačí počítač s připojením k internetu, sluchátka a mikrofon.

   Prezenční výuka: 2 hodiny (první a poslední týden)
   Vstupní úroveň: B1
   Úroveň kurzu: B2-C1
   Termín konání: od 12.9.2016

    

   • Focus on Writing

   Tento jednosemestrální kurz je určen posluchačům na úrovni B1, kteří mají problémy s gramatikou a slovní zásobou a potřebují se zdokonalit v psaní textů typických pro cambridgeské zkoušky. Na internetové platformě se seznámí s různými žánry, rozšíří si slovní zásobu a pravidelně budou posílat úkoly ke zpětné vazbě. Kurz je vhodným doplňkem k přípravným zkouškovým kurzům FCE a případným předstupněm kurzů Academic Writing.

   Prezenční výuka: úvodní hodina + individuální konzultace během kurzu
   Vstupní úroveň: B1
   Úroveň kurzu: B2
   Termín konání: od 12.9.2016

    

    

   • Writing CVs, cover letters, and e-mails NOVINKA !!!

   Tento nový kurz psaní v anglickém jazykce je určen pro posluchače, kteří potřebují napsat strukturovaný životopis s průvodním dopisem a chtějí zároveň zdokonalit své dovednosti v běžné psané komunikaci, zejména psaní e-mailů. Kurz trvá 15 týdnů a probíhá převážně online, v prostředí e-learningové platformy Moodle, ale obsahuje i několik osobních setkání s instruktory.

   Prezenční výuka: 2-3 setkání během kurzu
   Vstupní úroveň: B1-B2
   Úroveň kurzu: B2-C2
   Termín konání: od 3.10.2016

    

   • Español en la red NOVINKA !!!

   Tento nový kurz je určen posluchačům, kteří již španělštinu studovali, ale nemohou docházet na pravidelnou výuku. Jejich znalosti odpovídají úrovni A2+ - B1, ale mají potíže s gramatikou a slovní zásobou a rádi by si zdokonalili své znalosti. Na internetové platformě se seznámí s různými žánry, zlepší své řečové dovednosti, rozšíří si slovní zásobu a pravidelně budou posílat úkoly ke zpětné vazbě. Kurz je vhodným doplňkem k přípravným zkouškovým kurzům DELE.

   Prezenční výuka: 2 hodiny (první a poslední týden) + 1 individuální konzultace během kurzu
   Vstupní úroveň: A2+
   Úroveň kurzu: B1- B2
   Termín konání: od 12.9.2016
   Pozn.: Jedná se o zájmový kurz (pro zaměstnance AV ČR za zvýhodněné kurzovné).


    


   3) CENTRUM AKADEMICKÉHO PSANÍ

    

   PÍŠETE A PŘEDNÁŠÍTE V ANGLIČTINĚ?
   CHCETE SE ZDOKONALIT?
   MÁTE ZÁJEM O ZPĚTNOU VAZBU?
   ZAPIŠTE SE DO NAŠICH ONLINE KURZŮ (viz Blended learning)
   PŘIJĎTE NA KONZULTACI S KONKRÉTNÍM TEXTEM ČI PREZENTACÍ

    

    

   Konzultace jsou určené pro kohokoli, kdo má zájem o individuální zpětnou vazbu ke konkrétnímu textu či prezentaci v angličtině. Na konzultaci můžete přijít s hotovým textem, ale i s prázdným papírem, kdy teprve začínáte zpracovávat nějaké téma a potřebujete překonat "tvůrčí krizi". Jsme připraveni pomoci v jakékoli fázi psaní, s jakýmkoli textem, ať už se jedná o odborný článek, abstrakt, žádost o grant, disertační práci, ale i třeba e-mail, motivační dopis nebo životopis. Naší filozofií je vést klienty při psaní cizojazyčného textu k samostatnosti. Nenabízíme editační služby, ale zpětnou vazbu ve formě individuální výuky, která vám umožní text zlepšovat. Na konzultaci se seznámíte s novými strategiemi psaní, revidování textu a rozpoznávání a opravování vlastních chyb.

    

   NOVINKA !!! Konzultace CAP jsou poskytovány také přímo v Brně.
   Kontakt: Mgr. Jan Kletvík, e-mail: Jan.Kletvik@seznam.cz.

    

   Bližší informace o Centru získáte na webových stránkách: http://cap.avcr.cz